Msze Święte majowe

Przez cały miesiąc maj odprawiamy codziennie Mszę świętą ku czci Matki Bożej w poleconych nam intencjach.

Miesiąc maj poświęcony jest w szczególny sposób Najświętszej Maryi Pannie. Wiele tytułów, którymi określa się Maryję, odnosi się również do Kościoła. Jednym z najpiękniejszych jest miano Oblubienicy Ducha Świętego.

Miłość oblubieńcza oznacza pełne oddanie, powierzenie się osobie kochanej. Podczas zwiastowania, Duch Święty zstąpił na Maryję, sprawiając, że w Jej dziewiczym łonie począł się Jezus Chrystus.

Ofiary pieniężne złożone przy podawaniu intencji przeznaczone będą na dalszą działalność naszego Domu Misyjnego.

Wysokość ofiary prosimy dostosować
do  zwyczaju panującego w Państwa parafii.