Msze Święte Wieczyste

Misyjne Msze Święte Wieczyste są to msze zbiorowe, odprawiane na mocy przywileju papieskiego, udzielonego Zgromadzeniu Słowa Bożego. W Zgromadzeniu odprawia się codziennie siedem Mszy Świętych w intencjach osób wpisanych do Księgi Wieczystych Mszy Świętych. Osoby wpisane do tej Księgi mają udział w owocach tych Mszy Świętych oraz w łaskach związanych z dziełem rozkrzewienia wiary. Ofiary składane z tej okazji przeznaczone są na rozwój misji.

Chrystus nie pozwala się wyprzedzić w nagradzaniu tych, którzy wspierają Jego dzieło misyjne wpisując siebie i inne osoby do udziału w Misyjnych Wieczystych Mszach Świętych.

Istnieją liczne świadectwa obfitych owoców duchowych w życiu osób wpisanych do Księgi Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych.

Zgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści) może w imieniu Kościoła kontynuować dzieło misyjne dzięki Waszym modlitwom, uczestnictwu w różnych dziełach duchowych oraz dzięki ofiarom, które są składane przy okazji zamawiania Mszy Świętych Wieczystych oraz innych Mszy św.

Ofiara za każdą wpisaną osobę wynosi 30 zł.

Wszystkim uczestnikom Misyjnych Wieczystych Mszy Świętych z serca hojnie udzielamy naszego Apostolskiego Błogosławieństwa i jednocześnie wyrażamy nasze głębokie uznanie tym, którzy spiesząc z pomocą głosicielom Ewangelii przyczyniają się do rozkrzewiania Słowa Bożego po całym świecie.

Franciszek, papież

Dowiedz się więcej

Kogo można wpisać do udziału w Mszach Świętych Wieczystych?

Można wpisać osobę żyjącą lub zmarłą. Każdy wpis jest indywidualny, czyli z imienia i nazwiska. Wpis do Księgi Mszy Wieczystych jest wspaniałym duchowym prezentem z okazji chrztu świętego, I komunii świętej, zawarcia małżeństwa, ślubów zakonnych, święceń kapłańskich, jubileuszów, imienin, urodzin itp.

Jak wpisać osobę do udziału w Mszach Wieczystych?

Najlepiej i najszybciej można to zrobić wykorzystując nasz formularz zamówienia online (zob. przycisk powyżej), a ofiarę pieniężną przesłać przekazem pocztowym lub bankowym. Alternatywnie Mszę można zamówić telefonicznie, listownie lub mailowo, a także osobiście w naszym domu. Wystarczy podać swój adres do korespondencji oraz imię i nazwisko osoby, która ma być wpisana, zaznaczając czy jest to osoba zmarła czy żyjąca. Można stosować zwyczajowe skróty: dla zmarłych „śp.” lub „+”.

Czy można wpisać np. Rodzinę Kowalskich?

Nie, ponieważ każdy wpis do księgi jest indywidualny. Można natomiast wpisać wszystkich członków rodziny z osobna. Każda wpisana osoba otrzymuje swój własny obrazek potwierdzający wpis, oprócz małżonków, którzy na wyraźne życzenie mogą otrzymać wspólny obrazek pamiątkowy.

Czy można wpisać osobę, która jest już wpisana przez innego ofiarodawcę?

Można, choć nie jest to konieczne. Raz wpisana osoba ma już swój udział w duchowych dobrach płynących z Mszy Wieczystych. Może to być jednak duchowo pożyteczne ze względu na specjalną intencję nowego ofiarodawcy.

Czy należy na nowo wpisać zmarłego, który był już wpisany jako żyjący?

Nie ma takiej konieczności. Udział w łaskach wypraszanych w Mszach Wieczystych wpisana osoba posiada tak za życia jak i po śmierci.