Msze Święte listopadowe

W listopadzie odprawiamy 30 Mszy Świętych za polecanych nam zmarłych.

Każdy może nadesłać listę z imionami i nazwiskami zmarłych członków rodziny, przyjaciół, dobrodziejów i dusz w czyśćcu cierpiących.

Wysokość ofiary prosimy dostosować
do  zwyczaju panującego w Państwa parafii.